THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020 (Hội đồng xét )
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2020) ]


xem file đính kèm, nếu có thắc mắc cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị cá nhân liên hệ phòng tổ chức (CN Trân ) để được ghi nhận trình Hội đồng xem xét lại trong thời gian 3 ngày (từ ngày 21/12/2020 đến hết ngày 23/12/2020 ). Sau thời gian này sẽ Không giải quyết thắc mắc khiếu nại. Trân trọng thông báo
phòng tổ chức cán bộ

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh