TIN TỨC BỆNH VIỆN

Thông báo về việc báo cáo Danh sách nhân viên y tế đã tải ứng dụng Bluzone trên điện thoại, báo về P. KHNV - TT - CĐT qua địa chỉ gmail: pkehoachbvdkph@gmail.com trước ngày 21/08/2020 ( có mẫu danh sách đính kèm)
[ Cập nhật vào ngày (17/08/2020) ]

.


.
Tập tin đính kèm

Phòng KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi