Thông tin dược

TTMÃ THUỐCTÊN THUỐCHÀM LƯỢNGGiá lần 1SỐ ĐĂNG KÝQUYẾT ĐỊNH
1 40,161Vitraclor 375mg375mg 0 VD-22544-15460/QĐ-TTYT
2 40,1054Vitamin B6100mg/ml 0 VD-24911-16460 /QĐ-TTYT
3 40,448Vinphyton10mg/ml 0 VD-12444-10460/QĐ-TTYT
4 40,1061Vinpha E400UI 0 VD-16311-12460/QĐ-TTYT
5 40,17Viceftazol2g 0 VD-26319-17460/QĐ-TTYT
6 40,529Vasartim Plus 160:25160mg; 25mg 0 VD-26231-17460/QĐ-TTYT
7 40,808Tyrozet Forte 850/5mg850mg+ 5mg 0 VD-14377-11460/QĐ-TTYT
8 40,754Trimebutin100mg 0 VD-22914-15460/QĐ-TTYT
9 40,277TEHEP-B300 mg 0 QLĐB-447-14460/QĐ-TTYT
10 40,478Sustonit 6,5mg6,5mg 0 5058/QLD-KD460 /QĐ-TTYT
11 40,684Sucralfate1g 0 VD-14442-11460/QĐ-TTYT
12 40,224Spiramycin 3 MIU3M UI 0 VD-16398-12460/QĐ-TTYT
13 40,715SORBITOL5g 0 VD-11418-10460/QĐ-TTYT
14 40,224ROVAGI 1,51,5M UI 0 VD-22799-15460/QĐ-TTYT
15 40,224ROVAGI 0,750,75M UI 0 VD-22798-15460/QĐ-TTYT
16 40,64Projoint 750750mg 0 VD-20684-14460 /QĐ-TTYT
17 40,104pms-Imecal 0,25mcg0,25mcg 0 VD-20450-14460/QĐ-TTYT
18 40,697No-Spa forte 80mg B/2bls x 10 Tabs80mg 0 VN-18876-15460/QĐ-TTYT
19 40,15MIDAZOLAM - HAMELN 5MG/ML5mg/1ml 0 VN-16993-13460/QĐ-TTYT
20 40,155MIDAGENTIN 250/31,25250mg+31,5mg 0 VD-22488-15460/QĐ-TTYT
21 40,336Mezapizin 1010mg 0 VD-24224-16460/QĐ-TTYT
22 40,73MEYERCARMOL500mg 0 VD-26478-17460/QĐ-TTYT
23 40,807Meglucon Tab 1000mg 2x15`s1000mg 0 VN-20288-17460/QĐ-TTYT
24 40,13Medicaine injection 2%2% 0 VN-11994-11460/QĐ-TTYT
25 40,443LOVENOX 60mg Inj B/ 2 syringes x 0,6ml60mg/ 0,6ml 0 QLSP-893-15460/QĐ-TTYT
26 40,443LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4ml40mg/ 0,4ml 0 QLSP-892-15460/QĐ-TTYT
27 40,651LACTACYD BB B/ 1 Bottle x 60ml0,05g/5ml + 0,0465g/5ml 0 VD-21888-14460/QĐ-TTYT
28 40,225Kamydazol fort1,5 MUI+250mg 0 VD-22174-15460/QĐ-TTYT
29 40,229Ivis Levofloxacin5mg/ml (25mg/5ml) 0 VD-19817-13460 /QĐ-TTYT
30 40,805INSUNOVA - 30/70 (BIPHASIC)1000UI 0 QLSP-847-15460/QĐ-TTYT
1 - 30 trong tổng số 58Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>

Tìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi