Thông tin cán bộ quản lý trung tâm y tế huyện phụng hiệp

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. BAN GIÁM ĐỐC

1

Đồng Hoàng Thọ

Giám đốc

Trung tâm Y tế Phụng Hiệp

0918.502.057

 

2

Trần Thanh Phong

Phó giám đốc

Trung tâm Y tế Phụng Hiệp

0932.865.086

bsphong.phunghiep@gmail.com

 3  Lê Văn Ni  Phó giám đốc  Trung tâm Y tế Phụng Hiệp  0986.555.549  bslevanni@yahoo.com.vn

4

Lê Thành Xuân

Phó giám đốc

Trung tâm Y tế Phụng Hiệp

0919.506.767

dr.lethanhxuan@gmail.com

2. PHÒNG CHỨC NĂNG

1

Bảo Trân Đinh Tiểu Hạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng tổ chức cán bộ

0967.396.639

btrandinhth@gmail.com

2

Huỳnh Lệ Thư

Trưởng phòng

Phòng Kế hoạch

0942.932.587

huynhlethuttytph@gmail.com

3

Nguyễn Thị Kim Chi

Trưởng phòng

Phòng Tài chính kế toán

0972.738.283

cn.nguyenkimchi@gmail.com

4

Đỗ Thanh Dũng

Trưởng phòng

Phòng Quản lý chất lượng

0939.495.336

dothanhdunghaugiang@gmail.com

5

Lê Hòa Bình

Trưởng phòng

Phòng Điều dưỡng

0939.210.660

lehoabinh1972@gmail.com

3. KHỐI DỰ PHÒNG

1

Huỳnh Bá Lực

Trưởng khoa

Khoa Kiểm soát dịch bệnh

0767.273.569

baluc.huynh65@gmail.com

2

Lê Thanh Đạm

Trưởng khoa

Khoa Y tế công cộng

0909.607.676

damphunghiep@gmail.com

3

Phạm Thái Nguyên

Trưởng khoa

Khoa ATVSTP

 0388.377.922

phamthainguyen86@gmail.com

4

Đinh Thị Ngọc Lê

Trưởng khoa

Khoa CSSKSS

0939.056.897

ngocle.dkphunghiep@gmail.com

4. KHỐI ĐIỀU TRỊ

1

Lê Văn Ni

Phó giám đốc

Khoa Hồi sức cấp cứu

0986.555.549

bslevanni@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Văn Thừa

Trưởng khoa

Khoa Khám bệnh

0909.180.066

bsthua.bvph@gmail.com

3

Đoàn Văn Luận

Trưởng khoa

Khoa Nội

0907.236.188

 

4

Lê Văn Hiền

P.Trưởng khoa

Khoa Nhi

0909.373.827

thatgiang@gmail.com

5

Trần Thị Kiều Hạnh

Trưởng khoa

Khoa Ngoại – Sản

0939.062.072

bskieuhanh072@gmail.com

6

Phan Dũng Sĩ

Trưởng khoa

Khoa Y dược cổ truyền

0909.522.874

dungsittytph@gmai.com

7

Nguyễn Quốc Việt

Trưởng khoa

Khoa Dược

0939.456.897

dsvietnb@gmail.com

8

Lê Hoàng Tranh

Trưởng khoa

Khoa Cận Lâm Sàng

0907.351.960

bstranh.bvph@gmail.com

9

Lê Cẩm Trinh

Trưởng khoa

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

0939.753.956

dscamtrinh.ytph.hg@gmail.com

5. Y TẾ CƠ SỞ

1

Ngô Văn Dững

Trưởng PKKV

Trưởng PKKV Kinh Cùng

0908.364.243

bs.dungrg@gmail.com

2

Lê Văn Đông

Trưởng PKKV

Trưởng PKKV Búng Tàu

0909.649.616

lvdong0305@gmail.com

3

Trần Kim Chi

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Phụng Hiệp

0974.687.348

 

4

Nguyễn Văn Thiền

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Hòa An

01682.815.127

nguyenvanthien437@gmail.com

5

Lý Văn Suổi

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Tân Long

0987.700.300

lysuoi1962@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hừng

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Thạnh Hòa

0939.935.266

 

7

Nguyễn Thị Sẳn

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Tân Phước Hưng

0939.053.282

 

8

Trần Ngọc Vấn

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Bình Thành

0989.700.500

ngocvan1479@gmail.com

9

Phan Văn Tạo

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Phương Phú

0939.763.724

 

10

Lê Kim Hồng

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Hòa Mỹ

01666.435.456

hongyte1968@gmail.com

11

Võ Thị Bé Thủy

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Tân Bình

0917.979.588

bethuytanbinh@gmail.com

12

Trần Thị Hương

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Cây Dương

0377.272.577

tranxuanhuong1969@gmail.com

13

Ngô Hữu Thừa

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Hiệp Hưng

0907.004.858

thua1981@gmail.com

14

Phùng Hoàng Vũ

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Long Thạnh

0918.811.529

phunghoangvu529@gmail.com

15

Nguyễn Hồng Tươi

Trưởng Trạm

Trưởng TYT Phương Bình

0939.816.049

nguyenhongtuoi81@gmail.com


Tìm kiếm

văn bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi