TIN TỨC BỆNH VIỆN

Giấy mời Dự họp báo giao ban y tế cơ sở 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (30/09/2020) ]

Tập tin đính kèm

Phòng KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi