TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bảng phân công trực phẩu thuật mắt kết hợp bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh (đính kèm tệp)
[ Cập nhật vào ngày (23/10/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Phụng Hiệp, ngày ... tháng... năm 2020

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC PHẨU THUẬT MẮT KẾT HỢP

BỆNH VIỆN MẮT TP HỒ CHÍ MINH

(Đính kèm KH số: ….ngày        )

 

LỊCH PHÂN CÔNG KHÁM SÀNG LỌC

 

Từ các ngày 20 đến 28/10/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

SĐT

GHI

CHÚ

1

BSCKII. Trần Thanh Phong

P. Giám đốc

Thường trực, tiếp đoàn, chỉ đạo trực tiếp, khám nội

0932865086

 

2

BS. Trần Thị Thu Hà

BS khoa khám

Khám sàng lọc, phát phiếu hẹn

0966771798

 

3

YSCK. Nguyễn Hoài Linh

Khoa khám

Tiếp nhận bệnh đăng ký, làm bệnh án mắt

 

0977028160

 

 

4

KTV. Trịnh Minh Thế

KTV Trưởng

Rút máu xét nghiệm

0906312157

 

5

CNHS. Huỳnh Ngọc Hòa

Phòng KHNV

Tiếp nhận, chỉ định CLS

0349108698

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG HỖ TRỢ THỰC HIỆN PHẨU THUẬT

 

Thứ 4, ngày 28/10/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

SĐT

GHI

CHÚ

1

BSCKII. Đồng Hoàng Thọ

Giám đốc

Lãnh đạo chung

0918502057

 

2

BSCKII. Trần Thanh Phong

P. Giám đốc

Thường trực, tiếp đoàn, chỉ đạo trực tiếp

0932865086

 

3

BSCKI. Võ Hải Đăng

P.PKHNV

Thường trực

0987738473

 

4

BS. Trần Thị Thu Hà

BS khoa khám

Khám sàng lọc

0966771798

 

 

Thứ 5, ngày 29/10/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

SĐT

GHI

CHÚ

1

BSCKII. Đồng Hoàng Thọ

Giám đốc

Lãnh đạo chung

0918502057

 

2

BSCKII. Trần Thanh Phong

P. Giám đốc

Thường trực, tiếp đoàn, chỉ đạo trực tiếp

0932865086

 

3

BSCKI. Võ Hải Đăng

P.PKHNV

Thường trực, so cứu BN khi gặp sự cố.

0987738473

 

4

YS. Nguyễn Ngọc Thiện

P.PTCCB

Chuẩn bị hậu cần: âm thanh, bàn ghế,băng rol, cơm khách…

0931114044

 

5

CN. Huỳnh Ngọc Hòa

P.KHNV

Sắp xếp thứ tự đưa BN vào phòng mổ

0349108698

 

6

BS. Trần Thị Thu Hà

BS khoa khám

Tiếp nhận Khám sàng lọc bổ sung, làm HSBA mắt

0966771798

 

7

Nguyễn Thị Thanh Thảo

P.QLCL

HD bệnh nhân từ phòng khám lên phòng mổ

0939182404

 

8

ĐD. Huỳnh Văn Nhiễm

Khoa Khám

Tiếp nhận khám sàng lọc, đưa BN vào ra phòng mổ

0935240847

 

9

Nguyễn Thị Phượng Em

K.Nội

Chăm sóc bệnh nhân hậu phẩu

0969652283

 

10

Phạm Thị Ngọc Hưỡng

CLS

Đo điện tim (khi cần)

0397985009

 

11

ĐD Lê Minh Trung

K. Ngoại

Trực phòng mổ

0939319942

 

12

Nguyễn Thanh Thoảng

Hộ Lý

Chuẩn bị ga giường cho BN phòng mổ và VS sau khi đoàn giải tán

0907007254

 

13

Nguyễn Thị Bích Trâm

Hộ Lý

Hướng dẫn bệnh nhân ra vào phòng mổ

0787656919

 

14

Trần Thị Ngọc Đẹp

VSCN

Vệ sinh phòng trước sau mổ

0766916704

 

15

Phạm Đăng Khoa

P.TCCB

Trực điện nước

0799512939

 

 
Tập tin đính kèm

Phòng KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi