TIN TỨC Y TẾ

V/v Tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện( các trưởng trạm Y tế, phòng KKV thực hiện theo tinh thần công văn của UBND huyện)
[ Cập nhật vào ngày (23/02/2021) ]


V/v Tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện( các trưởng trạm Y tế, phòng KKV thực hiện theo tinh thần công văn của UBND huyện)
Tập tin đính kèm

phòng TCHC

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi