Hội nghị - Hội thảo

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
[ Cập nhật vào ngày (29/12/2017) ]

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.


Nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức công đoàn, đoàn thể trong trung tâm y tế để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng trung tâm ngày càng phát triển; trên cơ sở kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã đ­ược phát động, triển khai trong năm, rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm 2017 - 2018, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn điều trị.

 

 

 

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ cụ thể vềtiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng điều trị; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và quyết tâm thực hiện có hiệu quả các hoạt động khác của trung tâm; phấn đấu cuối năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

 

Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 với 1 thành viên là BS Huỳnh Bá Lực, đạt được sự tín nhiệm cao.

Dưới đây là một số hình ảnh trong hội nghị:

 

 

 

 
Phượng Em

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi