Hoạt động Đoàn thanh niên

Lịch phân công trực đo thân nhiệt khách hàng đến Trung tâm Y tế Tuần 16 (13/04/2020 - 16/04/2020)
[ Cập nhật vào ngày (13/04/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐO THÂN NHIỆT

KHÁCH HÀNG ĐẾN TRUNG TÂM Y TẾ

(Tuần 16, từ ngày 13/04/2020 đến 15/04/2020)

Ngày tháng

Thứ Hai
(13/04)

Thứ Ba
(14/04)

Thứ Tư
(15/04)

Cán bộ 1

Nguyên (K.ATTP)

Hậu (YHCT)

Ngà (K.HSCC)

Cán bộ 2

Mơ (K.Nội)

Tú (K.Nhi)

Kịp (P.KHNV)

* Ghi chú:
- Thời gian trực: giờ hành chính ( sáng 7h - 11h, chiều 13h - 17h), lịch này đã dựa vào lịch trực chính không trùng đoàn viên ra bù.
- Nơi trực: tại cổng 1 trung tâm y tế.
- Nhiệm vụ: đo thân nhiệt, xịt cồn tay sát khuẩn, nhắc nhở đeo khẩu trang cho khách hàng trước khi vào trung tâm y tế. Máy đo nhiệt độ nhận tại khoa khám, chiều xong gửi lại khoa khám. Cồn và các dụng cụ còn lại gửi bảo vệ.
- Bí thư đoàn và phòng QLCL phụ trách kiểm tra và chấm công hàng ngày.

* Nơi nhận:

Người lập bảng

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

DUYỆT LÃNH ĐẠO

- BGĐ;

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- web ytephunghiep.vn;

- Lưu KHNV.

Nguyễn Thị Phượng Em

Phạm Thái Nguyên

BSCKII Trần Thanh Phong

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi