HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÔNG BÁO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
[ Cập nhật vào ngày (12/06/2020) ]

CĂN CỨ CÔNG VĂN SỞ Y TẾ VỀ VIỆC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, CÁC KHOA, PHÒNG TRẠM Y TẾ CỬ ÍT NHẤT 01 VIÊN CHỨC THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO. - THỜI GIAN: 7h-11h, ngày thứ hai 15/6/2020 - ĐỊA ĐIỂM SÂN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP (Do công văn gấp nên thông báo trễ mong các khoa, phòng thông cảm)


CĂN CỨ CÔNG VĂN SỞ Y TẾ VỀ VIỆC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, CÁC KHOA, PHÒNG TRẠM Y TẾ CỬ ÍT NHẤT 01 VIÊN CHỨC THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO.

- THỜI GIAN: 7h-11h, ngày thứ hai 15/6/2020

- ĐỊA ĐIỂM SÂN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP
(Do công văn gấp nên thông báo trễ mong các khoa, phòng thông cảm)CĐCS

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi