THÔNG BÁO

Kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho học sinh tại các điểm trường trên địa bàn huyện Phụng Hiệp năm học 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (01/10/2020) ]


kế hoạch kiểm tra sức khỏe cho học sinh 
Tập tin đính kèm

khoa Y Tế Công Cộng

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh