THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2020 (ĐIỀU CHỈNH )
[ Cập nhật vào ngày (04/01/2021) ]


Viên chức xem file đính kèm kết quả đánh giá phân loại viên chức (điều chỉnh ) theo Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy, đánh giá lại theo nhóm.
phòng tổ chức cán bộ

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh