THÔNG BÁO

về việc triển khai thực hiện phần mềm thông kê quản lý y tế cơ sở
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2021) ]


CÁC ĐƠN VỊ DOWLOAD FILE ĐÍNH KÈM VỀ
P. KHNV-TT-CĐT

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh