THÔNG BÁO

CÔNG VĂN THÔNG BÁO VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
[ Cập nhật vào ngày (19/05/2021) ]


Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám chưa bệnh theo công văn số 3775/BYT

V/v tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện số 5268 /BYT-KCB

 
phòng KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

This website strongly recommends: https://www.iapac.to http://wannawatches.com

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh