THÔNG BÁO

V/v thông báo tham dự Hội Nghị khoa học về phòng, chống Bệnh không lây nhiễm; Hội thảo quốc gia về y tế biển đảo
[ Cập nhật vào ngày (10/06/2021) ]


. Dưới đây là kế hoạch Hội thi, Nội dung và thể lệ Hội thi.
Tập tin đính kèm

phòng KHNV Theo Phòng KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh