THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
[ Cập nhật vào ngày (07/02/2023) ]

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng căn tin, mặt bằng quầy tạp hóa và mặt bằng bãi xe


...
Phòng tổ chức hành chánh

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh