THÔNG BÁO

Thông báo kết quả trúng thầu gói thầu: Mua hóa chất, VTYT và sinh phẩm xét nghiệm
[ Cập nhật vào ngày (14/04/2023) ]


xem file đính kèm
Tập tin đính kèm

phòng TC-QLCL

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh