THÔNG BÁO

THÔNG BÁO MỜI MUA SẮM TRỰC TIẾP
[ Cập nhật vào ngày (23/10/2023) ]


THÔNG BÁO MỜI MUA SẮM TRỰC TIẾP

Gói thầu số 11: Mua sắm trực tiếp thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2023.

- Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp

- Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2023.

- Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các đơn vị.

- Hình thức đấu thầu: Mua sắm trực tiếp.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp mời tất cả các nhà thầu có nguyện vọng  tham gia Gói thầu: Mua sắm trực tiếp thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2023 nói trên đến tìm hiểu thêm thông tin tại:

Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang – Khoa Dược –TTB -

VTYT

Địa chỉ: Số 01 ấp Mỹ lợi thị trấn Cây Dương huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 02933.994.044.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 13 giờ 30 ngày 18 tháng 10 năm 2023 đến trước 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2023 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa chỉ nhận HSĐX: Khoa Dược –TTB –VTYT - Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

- Địa chỉ: Số 01 ấp Mỹ lợi thị trấn Cây Dương huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2023

- Bảo đảm dự thầu: 1% giá trị các mặt hàng trong gói thầu mà nhà thầu tham dự.

- HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2023 tại Khoa Dược –TTB –VTYT - Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang mời các nhà thầu nộp HSĐX và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Khoa Dược-VTYT-TTB

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh