THÔNG BÁO

Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trực tiếp thuốc sử dụng tại TTYT Phụng Hiệp năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (23/11/2023) ]


Đính kèm file
Khoa Dược-VTYT-TTB

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh