Khoa aN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

DANH SÁCH CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG, THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ QUÍ III NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2020) ]


Nếu có sai sót các đơn vị báo về khoa ATVSTP để cập nhật, bổ sung làm cơ sở cho công tác quản lý, báo cáo và thanh kiểm tra
Tập tin đính kèm

Khoa ATVSTP

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi