Khoa aN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TUYẾN ATVSTP TUYẾN XÃ CỦA CHI CỤC ATVSTP TỈNH HẬU GIANG
[ Cập nhật vào ngày (15/12/2020) ]


Các đơn vị chuẩn bị theo bảng điểm, tỉnh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 02 đơn vị
Tập tin đính kèm

Khoa ATVSTP

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi