khoa kIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Kế hoạch giám sát rà soát số liệu phát hiện HIV
[ Cập nhật vào ngày (14/01/2020) ]


Kế hoạch giám sát rà soát số liệu phát hiện HIVTập tin đính kèm

Khoa KSDB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi