khoa kIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Kế hoạch chống dịch Tết Canh Tý năm 2020 và Công văn tăng cường phòng, chống dịch mùa Xuân
[ Cập nhật vào ngày (17/01/2020) ]


Kế hoạch chống dịch Tết Canh Tý năm 2020 và Công văn tăng cường phòng, chống dịch mùa XuânKhoa KSDB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi