khoa kIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Kế hoạch phòng chống sốt rét năm 2020 và Kế hoạch tẩy giun sán năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (07/02/2020) ]


Kế hoạch phòng chống sốt rét năm 2020 và Kế hoạch tẩy giun sán năm 2020Khoa KSDB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi