khoa kIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (13/02/2020) ]


Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2020Tập tin đính kèm

Khoa KSDB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi