khoa kIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Kế hoạch tiêm chủng và bảng phân bổ váccin tháng 9/2020
[ Cập nhật vào ngày (01/09/2020) ]


Kế hoạch tiêm chủng tháng 9/2020 và bảng phân bổ vaccin 
khoa KSDB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi