khoa Y TẾ CÔNG CỘNG

KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2020.
[ Cập nhật vào ngày (09/06/2020) ]


Đính kèm bảng phân bổ chỉ tiêu, lịch khám và bảng phân công nhiệm vụ.
khoa YTCC

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi