khoa Y TẾ CÔNG CỘNG

V/v Triển khai thực hiện công văn số 491/YTDP-SKNN ngày 25/8/2020 của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hậu Giang. (Đính kèm công văn)
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2020) ]


.
Tập tin đính kèm

khoa YTCC

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi