phòng kẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - TRUYỀN THÔNG - CHỈ ĐẠO TUYẾN

Về việc cấp thuốc điều trị ngoại trú với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19
[ Cập nhật vào ngày (26/03/2020) ]


.
Tập tin đính kèm

     1044_3.doc

Phòng KHNV

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi