phòng kẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - TRUYỀN THÔNG - CHỈ ĐẠO TUYẾN

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (07/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phụng Hiệp, ngày .07.. tháng .9.. năm 2020

 

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG

 SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2020

 

 

STT

Tên đề cương/ sáng kiến

Người thực hiện

Thời gian thực hiện (Giờ, ngày)

Ghi chú

I

- Địa điểm: Phòng Giao ban (Thành phần HĐ: BSCKII Đồng Hoàng Thọ; BSCKII Trần Thanh Phong; BSCKII Lê Bá Hiến; BSCKI Đỗ Thanh Dũng; BSCKI Phan Dũng Sĩ; BSCKI Trần Thị Kiều Hạnh; BSCKI Lý Minh Hải; Thư ký DS Cao Phương Thúy)

- Thời gian lúc 13 giờ 30 phút, ngày 9/9/2020 (Thứ 4).

 

1

Khảo sát việc tuân thủ điều trị và kiến thức phòng biến chứng đái thái đường của bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa nội Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp 6 tháng đầu năm 2020

CN BS Đoàn Văn Luận

13 giờ 30

 

2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp đang điều trị bằng thuốc Losartan tại Khoa Nội – Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020.

 

CN BSCKI Võ Hải Đăng

13 giờ 30

 

3

Khảo sát bệnh nhân suy hấp điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020.

CN BSCKI Lưu Hồ Bình Yên

13 giờ 30

 

4

Phân tích thực trạng tồn trữ thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang năm 2020

 

CN Nguyễn Nhật Trường

14 giờ 30

 

5

Khảo sát bệnh nhân đến điều trị bệnh bằng Y học cổ truyền tại trạm y tế xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang năm 2020

CN BSCKI Nguyễn Hồng Tươi

14 giờ 30

 

6

Nghiên cứu tình hình trẻ em thiếu máu thiếu sắt điều trị nội trú tại khoa nhi, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020

CN BSCKI Lê Văn Hiền

14 giờ 30

 

7

Nghiên cứu bệnh nhân thoái hóa cột sống, thắt lưng điều trị nội trú tại khoa Y dược Cổ truyền Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiêp năm 2020

CN BSCKI Phan Dũng sĩ

15 giờ 30

 

8

Khảo sát chất lượng hồ sơ bệnh án nội trú, tại trung tâm y tế huyện phụng hiệp năm 2020

CN BSCKI Đỗ Thanh Dũng

15 giờ 30

 

9

Đánh giá hiệu quả tống xuất thai lưu bằng thuốc Mediprist và Misoprostol, tuổi thai <12 tuần, tại khoa sản Trung Tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020

CN BSCKI Trần Thị Kiều Hạnh

15 giờ 30

 

II

- Địa điểm: Phòng giao ban (Thành phần HĐ: BSCKII Đồng Hoàng Thọ; Ths.BS Lê Thành Xuân; BSCKI Lê Văn Ni; CN Lê Hòa Bình; BSCKI Huỳnh Bá Lực; CN Nguyễn Thị Kim Chi; Thư ký DS Cao Phương Thúy)

- Thời gian dự kiến lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/9/2020 (Thứ 5).

 

10

Khảo sát tỷ lệ, kỹ năng truyền thông trong công tác phòng chống dịch bệnh của cộng tác viên trên địa bàn huyện Phụng Hiệp năm 2020.

CN BSCKI Huỳnh Bá Lực

13 giờ 30

 

11

Đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện sau 01 năm ứng dụng sáng kiến tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020.

CN Nguyễn Thị Kim Chi

13 giờ 30

 

12

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành phòng chống lây nhiễm virut viêm gan B của nhân viên y tế tại trạm Y xã, thị trấn, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang năm 2020

CN Huỳnh Thị Bích Liên

13 giờ 30

 

13

Thực trạng hoạt động của hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng điện tử tại các xã, thị trấn huyện Phụng Hiệp năm 2020

CN Ys Nguyễn Thị Kim Phụng

14 giờ 30

 

14

Khảo sát thời gian khám bệnh tại khoa khám Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020

CN Ks Bùi Thị Ngọc Diễm

14 giờ 30

 

15

Nghiên cứu kiến thức, thực hành và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm của những người kinh doanh thực phẩm tại các căn tin trường học trên địa bàn huyện Phụng Hiệp năm 2020

CN Ks Dương Hoàng Luận

14 giờ 30

 

16

Đánh giá hiệu quả của công tác thanh tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang năm 2020.

CN Phạm Thái Nguyên

15 giờ 30

 

 

         CHỦ TỊCH HĐNCKH                                         Thư ký HĐNCKH

                      (đã ký)                                                                 (đã ký)

 

BSCKII ĐỒNG HOÀNG THỌ                              DS CAO PHƯƠNG THÚY

 

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi