phòng tỔ CHỨC CÁN BỘ - HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc TTYT tại hội nghị giao ban y tế cơ sở tháng 7 năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (13/08/2019) ]


 

     Ngày 01 tháng 8 năm 2019. Tại hội trường UBND xã Tân Bình; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lê Thành Xuân chủ trì Hội nghị giao ban y tế cơ sở tháng 7 năm 2019. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện; Lãnh đạo UBND xã Tân Bình; Phó Giám đốc cùng Trưởng, phó Phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế, các phòng chức năng thuộc Trung tâm y tế huyện cùng tham dự. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự hội nghị; Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lê Thành Xuân kết luận gồm 04 phần:

 1. Công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu:       

         - Xử lý môi trường nơi có cas bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng phải nghiêm túc tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: Chú ý tổng vệ sinh môi trường đặc biệt là hộ có con em mắc bệnh sốt xuất huyết mới hoặc củ và các nhà lân cận;

         - Phòng khám, trạm y tế khi khám bệnh phát hiện trẻ mắc bệnh sởi hoặc nghi ngờ bệnh sốt phát ban dạng sởi cần nắm thông tin, báo cho khoa Kiểm soát dịch bệnh điêu tra, xử lý.

2. Công tác khám chữa bệnh- Dược, trang thiết bị

       - Qua kiểm tra của BHYT, đối với các đơn vị có sai sót đề nghi khắc phục và nghiêm túc sửa chữa và không để mắc phải;

        - Khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn tuân thủ theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành;

       - Dè dặt việc cấp giấy nghỉ ốm cho công nhân làm việc tại các công ty tư nhân.

       - Trạm y tế, phòng khám ĐKKV lập danh mục thuốc gồm có 2 nguồn:  BHYT và dịch vụ  nộp cho khoa Dược trình Ban giám đốc phê duyệt.

        - Đăng ký quầy dược đạt chuẩn GPP; trạm y tế 100% phải thực hiện kê đơn thuốc trong phần mềm ( giao cho Trưởng trạm ; Trưởng phòng khám chịu trách nhiệm )

 3.Bộ tiêu chí

       - Thành lập Đoàn kiểm tra, đi kiểm tra 04 đơn vị Phương Bình; Long Thạnh; Búng Tàu; Cây Dương; các đơn vị sắp xếp tiếp đoàn kiểm tra

 4. Công tác khác

    - Phòng Tổ chức- Hành chính tham mưu với BGĐ ra quyết định điều động hỗ trợ chuyên môn đối với các BSCK1; quyết định thực hành đối với các BS mới ra trường thời gian từ 3- 6 tháng;

        - Tổ chức sơ kết các chiến dịch TTDS; khám sức khỏe người cao tuổi; phần việc nào chưa hoàn thành cần cũng cố sao cho hoàn chỉnh ( phải đạt yêu cầu, chất lượng)

       - Quản lý tốt hành nghề y- dược tư nhân trên địa bàn xã, thị trấn;

       - Cung cấp đầy đủ các thông tin khi cần cấp cứu ngoại diện;

       - Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm đến các phần mềm mà đơn vị đang sử dụng;

       - Xây dựng kế hoạch phối hợp với BGH các điểm trường để tổ chức khám sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học mới./.

 

 
Tập tin đính kèm

Phòng TCCB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi