LỊCH BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 07.9.2020 đến 11.9.2020
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2020) ]


Thứ Hai, ngày 07/9/2020                              

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – BSCKII.Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS.Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

*13h30 họp đoàn khám sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy quản lý. Mời thành phần đoàn theo quyết định 419/QĐ-TTYT ngày 03/9/2020 dự tại phòng giao ban

Thứ Ba, ngày 08/9/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

* 14h họp Ban chấp hành Đảng ủy. Mời các đồng chí UVBCH dự tại phòng giao ban.

Thứ Tư, ngày 09/9/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

*13h30 nghiệm thu đề cương NCKH. Mời thành viên hội đồng NCKH và các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến dự tại phòng giao ban.(50% đề tài, sk)

Thứ Năm, ngày 10/9/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

*13h30 nghiệm thu đề cương NCKH. Mời thành viên hội đồng NCKH và các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến dự tại phòng giao ban. (50% đề tài, sk còn lại)

Thứ Sáu, ngày 11/9/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

* 13h30 họp Ban Giám đốc và các phòng chức năng tại phòng giao ban.

                                                                                    P. GIÁM ĐỐC
phòng tổ chức cán bộ

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi