LỊCH BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 21.9.2020 đến 25.9.2020 (điều chỉnh lần 1)
[ Cập nhật vào ngày (21/09/2020) ]


Thứ Hai, ngày 21/9/2020                              

- Giám đốc: 8h00 làm việc với BCH Đảng bộ xã Hòa An về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Hòa An.(Theo lịch Huyện ủy); 13h00 làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – BSCKII.Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan; 13h00 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Bình Thành về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Bình Thành .(Theo lịch Huyện ủy)

- Phó Giám đốc – Ths.BS.Lê Thành Xuân: 7h30 dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020 tại phòng họp trực tuyến sở y tế. (lãnh đạo trạm, PKKV, cán bộ phụ trách tiêm chủng cùng dự ); 13h00 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Phương Bình về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Phương Bình.(Theo lịch Huyện ủy)

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Học nghị quyết (cả ngày )

Thứ Ba, ngày 22/9/2020

- Giám đốc: 7h00 họp Hội đồng Xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1. Điểm tại Phòng họp BCH quân sự huyện. (Cả ngày)

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: 7h30 dự làm việc với BCH Đảng bộ thị trấn Kinh Cùng về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND thị trấn Kinh Cùng.(Theo lịch Huyện ủy); 13h00 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Tân Bình về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Tân Bình .(Theo lịch Huyện ủy)

Thứ Tư, ngày 23/9/2020

- Giám đốc: 7h00 họp Hội đồng Xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1. Điểm tại Phòng họp BCH quân sự huyện. (Cả ngày)

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: 7h30 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Phương Phú về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Phương Phú.(Theo lịch Huyện ủy); 13h00 dự làm việc với BCH Đảng bộ thị trấn Búng Tàu về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND thị trấn Búng Tàu .(Theo lịch Huyện ủy)

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: 7h30 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Phụng Hiệp về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Phụng Hiệp; 13h00 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Thạnh Hòa về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Thạnh Hòa .(Theo lịch Huyện ủy)

Thứ Năm, ngày 24/9/2020

- Giám đốc: 7h00 họp Hội đồng Xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1. Điểm tại Phòng họp BCH quân sự huyện. (Cả ngày)

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: 7h30 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Hiệp Hưng về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Hiệp Hưng.(Theo lịch Huyện ủy)

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan;  13h00 dự làm việc với BCH Đảng bộ xã Long Thạnh về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại UBND xã Long Thạnh .(Theo lịch Huyện ủy)

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu, ngày 25/9/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

* 9h00 họp hội đồng kỷ luật viên chức. Mời thành viên hội đồng dự tại phòng giao ban

* 13h30 họp báo y tế cơ sở. Mời lãnh đạo trạm y tế, PKKV, trưởng khoa, phòng dự tại phòng giao ban.
phòng tổ chức cán bộ

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi