LỊCH BAN GIÁM ĐỐC

LỊCH TUẦN BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP Từ ngày 21/12/2020 đến 25/12/2020
[ Cập nhật vào ngày (21/12/2020) ]


Thứ Hai, ngày 21/12/2020                            

- Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế. 14h00 Họp thông qua phương án phân bổ dự toán ngành năm 2021 (Kế toán trưởng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- Phó Giám đốc – BSCKII.Trần Thanh Phong: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc – Ths.BS.Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba, ngày 22/12/2020

- Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: 7h30 tiếp đoàn kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” tại trạm y tế thị trấn Cây Dương, trạm y tế xã Tân Phước Hưng.

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan 

Thứ Tư, ngày 23/12/2020

- Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2.

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc - BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

 * 8 giờ: tiếp đoàn Kiểm tra công tác Y tế Khối dự phòng năm 2020 (Đoàn theo Quyết định số 2923/QĐ-SYT ngày 16/12/2020 cùng đi). Điểm tại TTYT huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

Thứ Năm, ngày 24/12/2020

- Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

 - Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc – Ths.BS Lê Thành Xuân: Làm việc tại cơ quan

- Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan

* 13h30 họp xét phân loại, khen thưởng tập thể, cá nhân đảng viên năm 2020. Mời các đ/c UVBCH Đảng ủy dự tại phòng giao ban.

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020

- Giám đốc: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc - BSCKII Trần Thanh Phong: Khám tuyển NVQS tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế

- Phó Giám đốc - Ths.BS Lê Thành Xuân: 8h00 dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) Điểm tại Hội trường Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh. (Trưởng khoa CSSKSS cùng dự). 

 - Phó Giám đốc- BSCKI.Lê Văn Ni: Làm việc tại cơ quan
phòng tổ chức cán bộ

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi