LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 32 (03/08/2020 - 09/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (30/07/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 32

( Từ 03 tháng 08 đến 09 tháng 08 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
03/08

T.Ba
04/08

T.Tư
05/08

T.Năm
06/08

T.Sáu
07/08

T.Bảy
08/08

C.Nhật
09/08

1. Trực lãnh đạo

BSCKI
Thừa

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Phong

BSCKII
Thọ

BSCKI
Ni

Ths.BS
Xuân

BSCKI
Thừa

2.1 Trực Trưởng tua

BS Yên

BS Đăng

BS V.Phong

BS Hải

BS Tâm

BS Hải

BS Yên

Điều dưỡng cấp cứu

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Điều dưỡng KKB

Trang

Nghĩa

Nhiễm

Quý

Thái

Trang

Nghĩa

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Hòa

BS Châu

BS Hiếu

BS Dũng

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Tho (M)

Viên

Mạnh

T.Anh

Hạnh
Phụng

Thẩm
Viên (Q)

Mạnh
Linh

Điều Dưỡng Nội trệt

Quân

Thới (N)

Thanh

Cường

Quân

Thới (N)

Thanh

Điều dưỡng khoa Nhi

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Hai

Điều Dưỡng Ngoại

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Trung

Nữ Hộ Sinh

Hiên

Vân

Nhanh

Xuân

Hiên

Nhanh

Vân

 

 

 

 

 

Mỹ

Xuân

2.3 Khoa YDCT

Ngân

Khương

Ngân

Khương

Ngân

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Đăng(S)
BS Yên (lhby)
BS V.Phong
BS Dũng (dhd)

BS Thư
BS Hải (lmh)
BS Đăng (vhd)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

Kịp (P.Em)

K.Liên

Dược

 

 

 

 

 

Tròn

Mai

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

B.Liên (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

X.Quang

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Trinh

4. Hành chính

Thu viện phí

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tài xế

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Điện - Nước

Thiện

Khoa

Tân

Thiện

Khoa

Tân

Khoa

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên
(Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:             Người lập bảng

               P.Phòng KHNV                            P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                         Nguyễn Thị Phượng Em

           BSCKI Võ Hải Đăng           BSCKI Trần Thanh Phong

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi