LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 33 (10/08/2020 - 16/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 33

( Từ 10 tháng 08 đến 16 tháng 08 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
10/08

T.Ba
11/08

T.Tư
12/08

T.Năm
13/08

T.Sáu
14/08

T.Bảy
15/08

C.Nhật
16/08

1. Trực lãnh đạo

BSCKII
Phong

BSCKI
Ni

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Thọ

BSCKI
Thừa

BSCKI
Ni

BSCKII
Phong

2.1 Trực Trưởng tua

BS Đăng

BS V.Phong

BS Hải

BS Tâm

BS Hải

BS Yên

BS Tùng

Điều dưỡng cấp cứu

Trăm

Ngà

Diễn

Bình

Trăm

Ngà

Diễn

Điều dưỡng KKB

Quí

Thái

Trang

Nghĩa

Trang

Thái

Quí

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Châu

BS Hòa

BS Nhiều

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Hòa

Điều Dưỡng Nội lầu 1

T.Anh

Tho (M)

Viên

Mạnh

T.Anh
Linh

Hạnh
Phụng

Thẩm
Viên (Q)

Điều Dưỡng Nội trệt

Cường

Quân

Thới (N)

Thanh

Cường

Quân

Thới (N)

Điều dưỡng khoa Nhi

Nhung

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Điều Dưỡng Ngoại

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

Nữ Hộ Sinh

Vân

Nhanh

Xuân

Hiên

Vân

Nhanh

Xuân

 

 

 

 

 

Mỹ

Hiên

2.3 Khoa YDCT

Khương

Ngân

Khương

Ngân

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Hà(S)
BS thư (hlt)
BS Đăng (vhd)
BS Tâm
BS Bình (npb)

BS Bình
BS Tâm (pvt)
BS V.Phong (tvp)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

H.Tú (Tím)

Oanh

Dược

 

 

 

 

 

Tho

Nga

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

Tuấn (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Thế

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

X.Quang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Giang

4. Hành chính

Thu viện phí

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

Tài xế

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Điện - Nước

Thiện

Khoa

Tân

Thiện

Khoa

Tân

Khoa

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên
(Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:             Người lập bảng

    P.Phòng KHNV                                  GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

          (đã ký)

        (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                   Huỳnh Ngọc Hòa

BSCKI Võ Hải Đăng                      BSCKII Đồng Hoàng Thọ

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi