LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 34 (17/08/2020 - 23/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (13/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 34

( Từ 17 tháng 08 đến 23 tháng 08 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
17/08

T.Ba
18/08

T.Tư
19/08

T.Năm
20/08

T.Sáu
21/08

T.Bảy
22/08

C.Nhật
23/08

1. Trực lãnh đạo

Ths.BS
Xuân

BSCKI
Thừa

BSCKI
Ni

BSCKII
Thọ

BSCKII
Phong

BSCKI
Thừa

Ths.BS
Xuân

2.1 Trực Trưởng tua

BS V.Phong

BS Hải

BS Tâm

BS Hải

BS Yên

BS Tùng

BS Đăng

Điều dưỡng cấp cứu

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Điều dưỡng KKB

Trang

Nghĩa

Nhiễm

Thái

Quí

Trang

Nghĩa

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Châu

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Hòa

BS Châu

BS Hiếu

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Mạnh

T.Anh

Tho (M)

Viên

Mạnh
Viên (Q)

T.Anh
Linh

Hạnh
Phụng

Điều Dưỡng Nội trệt

Thanh

Cường

Quân

Thới (N)

Thanh

Cường

Quân

Điều dưỡng khoa Nhi

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Điều Dưỡng Ngoại

An

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Nữ Hộ Sinh

Nhanh

Hiên

Vân

Nhanh

Hiên

Vân

Hiên

 

 

 

 

 

Nhanh

Mỹ

2.3 Khoa YDCT

Khương

Ngân

Khương

Ngân

Khương

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Đăng(S)
BS Tâm (pvt)
BS V.Phong
BS Lâm (npl)

BS Hải
BS Thư (hlt)
BS Yên (lhby)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

Tâm (Mẫn)

Hòa

Dược

 

 

 

 

 

Nga

Tròn

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

Quý (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

Thế

X.Quang

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Trinh

4. Hành chính

Thu viện phí

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Tài xế

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Điện - Nước

Tân

Thiện

Khoa

Tân

Thiện

Khoa

Tân

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên
(Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:              Người lập bảng

            P.Phòng KHNV                             P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                      Huỳnh Ngọc Hòa

       BSCKI Võ Hải Đăng                BSCKII Trần Thanh Phong

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi