LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 36 (31/08/2020 - 06/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (03/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 36

( Từ 31 tháng 08 đến 06 tháng 09 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
31/08

T.Ba
01/09

T.Tư
02/09

T.Năm
03/09

T.Sáu
04/09

T.Bảy
05/09

C.Nhật
06/09

1. Trực lãnh đạo

BSCKI
Thừa

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Phong

BSCKII
Thọ

BSCKI
Ni

Ths.BS
Xuân

BSCKI
Thừa

2.1 Trực Trưởng tua

BS Tâm

BS Hải

BS Yên

BS Tùng

BS Đăng

BS V.Phong

BS Hải

Điều dưỡng cấp cứu

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Điều dưỡng KKB

Nghĩa

Trang

Nhiễm

Quí

Thái

Nghĩa

Trang

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Hòa

BS Châu

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Lâm

BS Kiệt

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Tho (M)

Viên

Tho(N)

T.Anh

Hạnh
Linh

Thẩm
Thới

Tho(N)
Viên (Q)

Điều Dưỡng Nội trệt

Quân

Mạnh

Phụng

Cường

Quân

Mạnh

Phụng

Điều dưỡng khoa Nhi

Nhung

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Điều Dưỡng Ngoại

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

Nữ Hộ Sinh

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

 

 

Nhanh

 

 

Nhanh

Mỹ

2.3 Khoa YDCT

Khương

Ngân

Khương

Ngân

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

BS Hà
BS Thư (hlt)
BS Đăng
BS Hải (lmh)
BS Bình
BS Tâm (pvt)

 

 

BS Thư(S)
BS Hải (lmh)

BS Tâm
BS Bình (npb)

BS Dũng
BS Yên (lhby)
BS V.Phong (tvp)

Điều Dưỡng

 

 

Liên
Hòa

 

 

H.Tú (Tím)

Bình

Dược

 

 

Muội
Nga

 

 

Mai

Mai

Tiêm ngừa

 

 

Mai

 

 

Trúc (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

X.Quang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Thuận

Giang

Trinh

4. Hành chính

Thu viện phí

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tài xế

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Điện - Nước

Thiện

Tân

Khoa

Thiện

Tân

Khoa

Tân

CNTT (trực từ xa)

 

 

Tiên

 

 

D.An

D.An

Hộ lý

 

 

Thoảng

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:            Người lập bảng

            P.Phòng KHNV                          P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                Huỳnh Ngọc Hòa

        BSCKI Võ Hải Đăng                   BSCKI Lê Văn Ni

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi