LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 37 (07/09/2020 - 13/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 37

( Từ 07 tháng 09 đến 13 tháng 09 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
07/09

T.Ba
08/09

T.Tư
09/09

T.Năm
10/09

T.Sáu
11/09

T.Bảy
12/09

C.Nhật
13/09

1. Trực lãnh đạo

BSCKII
Phong

BSCKI
Ni

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Thọ

BSCKI
Thừa

BSCKI
Ni

BSCKII
Phong

2.1 Trực Trưởng tua

BS Yên

BS Thư

BS Tùng

BS Đăng

BS V.Phong

BS Hải

BS Tâm

Điều dưỡng cấp cứu

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Điều dưỡng KKB

Thái

Quí

Nhiễm

Nghĩa

Trang

Thái

Quí

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Châu

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Lâm

BS Kiệt

BS Hòa

Điều Dưỡng Nội lầu 1

T.Anh

Tho (M)

Viên

Tho(N)

T.Anh
Viên (Q)

Hạnh
Linh

Thẩm
Thới

Điều Dưỡng Nội trệt

Cường

Quân

Mạnh

Phụng

Cường

Quân

Mạnh

Điều dưỡng khoa Nhi

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Điều Dưỡng Ngoại

An

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Nữ Hộ Sinh

Xuân

Vân

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

Xuân


Mỹ

Vân

2.3 Khoa YDCT

Khương

Ngân

Khương

Ngân

Khương

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ


BS Hiếu(S)
BS V.Phong(tvp)

BS Tùng
BS Lâm (npl)

BS Đăng
BS Dũng (dtd)
BS Yên (lhby)

Điều Dưỡng


Hòa (S)
H.Tú(Tím)

Oanh

Dược


Nga (S)
Triều

Tho

Tiêm ngừa


T.Ba (S)


3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Thế

Thúy

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

X.Quang

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Trinh

4. Hành chính

Thu viện phí

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

Tài xế

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Điện - Nước

Khoa

Thiện

Tân

Khoa

Thiện

Tân

Khoa

CNTT (trực từ xa)


Tiên
(Ngân)

Tiên (Ngân)

Hộ lý


Thoảng


* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:               Người lập bảng

   P.Phòng KHNV                                GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

          (đã ký)

         (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;


- Lưu KHNV.


                     Huỳnh Ngọc Hòa

BSCKI Võ Hải Đăng                 BSCKII Đồng Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi