LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 39 (21/09/2020 - 27/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (21/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 39

( Từ 21 tháng 09 đến 27 tháng 09 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
21/09

T.Ba
22/09

T.Tư
23/09

T.Năm
24/09

T.Sáu
25/09

T.Bảy
26/09

C.Nhật
27/09

1. Trực lãnh đạo

BSCKI
Ni

BSCKII
Phong

BSCKI
Thừa

BSCKII
Thọ

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Phong

BSCKI
Ni

2.1 Trực Trưởng tua

BS Tùng

BS Đăng

BS V.Phong

BS Hải

BS Tâm

BS Yên

BS Thư

Điều dưỡng cấp cứu

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Điều dưỡng KKB

Quí

Thái

Nhiễm

Trang

Nghĩa

Quí

Thái

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Dũng

BS Nhiều

BS Hòa

BS Kiệt

BS Lâm

BS Châu

BS Hiếu

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Viên

Tho(N)

T.Anh

Tho (M)

Thẩm
Linh

Tho(N)
Thới

T.Anh
Viên(Q)

Điều Dưỡng Nội trệt

Mạnh

Phụng

Cường

Quân

Mạnh

Phụng

Cường

Điều dưỡng khoa Nhi

Nhung

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Điều Dưỡng Ngoại

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

Nữ Hộ Sinh

Xuân

Vân

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

Xuân

 

 

 

 

 

Mỹ

Vân

2.3 Khoa YDCT

Khương

Ngân

Khương

Ngân

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Hà(S)
BS Tâm (pvt)
BS Thư (hlt)
BS Đăng
BS Kiệt (tqk)

BS Kiệt
BS V.Phong (tvp)
BS Đăng (vhd)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

Liên(S)
Oanh

Tú (Tím)

Dược

 

 

 

 

 

Nga

Nga

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

Phụng (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

Thế

X.Quang

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Trinh

4. Hành chính

Thu viện phí

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Tài xế

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Điện - Nước

Tân

Thiện

Tân

Thiện

Tân

Thiện

Tân

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên (Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:                            Người lập bảng

    T.Phòng KHNV                                  P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

          (đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                                           BSCKI Võ Hải Đăng

BSCKI Huỳnh Lệ Thư                      BSCKI Lê Văn Ni

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi