LỊCH TRỰC CẤP CỨU

Lịch thường trực Cấp cứu Tuần 40 (28/09/2020 - 04/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H. PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 LỊCH THƯỜNG TRỰC CẤP CỨU Tuần 40

( Từ 28 tháng 09 đến 04 tháng 10 năm 2020)

Cấp trực

T.Hai
28/09

T.Ba
29/09

T.Tư
30/09

T.Năm
01/10

T.Sáu
02/10

T.Bảy
03/10

C.Nhật
04/10

1. Trực lãnh đạo

BSCKI
Thừa

Ths.BS
Xuân

BSCKII
Phong

BSCKII
Thọ

BSCKI
Ni

Ths.BS
Xuân

BSCKI
Thừa

2.1 Trực Trưởng tua

BS Đăng

BS Yên

BS Hải

BS Tâm

BS Vũ Phong

BS Hải

BS Tùng

Điều dưỡng cấp cứu

Ngà

Diễn

Tài

Trăm

Ngà

Diễn

Tài

Điều dưỡng KKB

Trang

Quí

Nhiễm

Quí

Thái

Quí

Nghĩa

2.2. Bác sĩ Liên khoa

BS Nhiều

BS Hòa

BS Châu

BS Hiếu

BS Dũng

BS Nhiều

BS Bình

Điều Dưỡng Nội lầu 1

Tho (M)

Viên

Tho(N)

T.Anh

Hạnh
Viên (Q)

Thẩm
Linh

Tho(N)
Thới

Điều Dưỡng Nội trệt

Quân

Mạnh

Phụng

Cường

Quân

Mạnh

Phụng

Điều dưỡng khoa Nhi

Hai

Nhung

Hai

Nhung

Điều Dưỡng Ngoại

An

Trung

Tùng

An

Trung

Tùng

An

Nữ Hộ Sinh

Vân

Hiên

Xuân

Vân

Hiên

Xuân

Vân

 

 

 

 

 

Mỹ

2.3 Khoa YDCT

Khương

Ngân

Khương

Ngân

Khương

2.4 Khoa khám bệnh (ngày nghỉ)

Bác sĩ

 

 

 

 

 

BS Hiếu(S)
BS Dũng (dtd)
BS Yên
BS Bình (npb)

BS Tâm
BS V.Phong (tvp)
BS Đăng (vhd)

Điều Dưỡng

 

 

 

 

 

Hòa(S)
Oanh

Kim Liên

Dược

 

 

 

 

 

Triều

Tho

Tiêm ngừa

 

 

 

 

 

B.Liên (S)

 

3. Cận lâm sàng

Xét nghiệm

Toàn

Thúy

Thế

Toàn

Thúy

X.Quang

Thuận

Trinh

Thuận

Giang

Thuận

Trinh

Giang

4. Hành chính

Thu viện phí

Thi

Thông

P.Tú

Tuyền

Thi

Thông

P.Tú

Tài xế

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Lung

Sơn

Tâm

Điện - Nước

Thiện

Tân

Thiện

Tân

Thiện

Tân

Thiện

CNTT (trực từ xa)

 

 

 

 

 

Tiên
(Ngân)

Tiên (Ngân)

Hộ lý

 

 

 

 

 

Thoảng

 

* Ghi chú: SĐT BSCKII Thọ: 0918.502.057;
- SĐT CNTT: Tiên (0987.176.399), D.An (0907.772.826), Ngân (0945.589.897).
- SĐT Bảo vệ: 02936.539.115. SĐT Tài xế: Tâm (0939.444.291), Sơn (0989.877.273), Lung (0985.868.577)
- Oxy: giờ hành chánh liên hệ KỊP (0949.405.089), ngoài giờ liên hệ cán bộ trực hành chính điện nước.
- Mục 2.4 khám bệnh ngày nghỉ: tên bác sĩ chữ in nhỏ là bác sĩ trực tài khoản phụ (mk:123).

* Nơi nhận:             Người lập bảng

        P.Phòng KHNV                        P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

              (đã ký)   

   (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

 

- Lưu KHNV.

 

                             CN Huỳnh Ngọc Hòa

   BSCKI Võ Hải Đăng           BSCKII Trần Thanh Phong
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi